Program VII Sympozjum „Postępy chirurgii” w Kielcach

 

Uwaga:

Program może ulec modyfikacji.

 

 

18:00 Rozpoczęcie Sympozjum

18:30-19:30 Wykłady inaugurujące
                      "Postępy w chirurgii endokrynologicznej"

                       prof. Marcin Barczyński (UJ)
                      "Język polski a medycyna"
                       prof. Marek Ruszkowski (UJK)

20:00 Koktajl powitalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30-10:30 Rak trzustki
               Moderatorzy: prof. Maciej Słodkowski, dr hab. Sławomir Mrowiec
8:30-8:50 Diagnostyka obrazowa zmian ogniskowych trzustki – ocena resekcyjności
               dr hab.  Joanna Pilch-Kowalczyk (ŚUM)
8:50-9:10 Chirurgia raka trzustki - powikłania, wyniki – doświadczenia ośrodka warszawskiego
               prof. Maciej Słodkowski (WUM)
9:10-9:30 Chirurgia raka trzustki - powikłania, wyniki – doświadczenia ośrodka śląskiego
               dr hab. Sławomir Mrowiec (ŚUM)
9:30-9:45 Chemioterapia okołooperacyjna w raku trzustki
               lek. Robert Dziura (ŚCO)
9:45-10:05 Czy radioterapia może mieć znaczenie w leczeniu raka trzustki
               dr Piotr Kędzierawski (ŚCO, UJK)
10:05-10:20 Genetyka raka trzustki
               prof. Stanisław Głuszek (UJK)
10:20-10:30 Dyskusja


10:30-12:05 Rak jelita grubego
               Moderatorzy: prof. Marek Szczepkowski, prof. Andrzej Rutkowski
10:30-10:50 Rak odbytnicy – aktualna strategia postępowania, nowe możliwości terapeutyczne
               prof. Marek Szczepkowski (CMKP)
10:50-11:10 Rak okrężnicy, mesocolon, co nowego w leczeniu – chirurgia laparoskopowa
               prof. Wojciech Zegarski (CM UMK)
11:10-11:30 Nieszczelność zespolenia w chirurgii raka odbytnicy z uwzględnieniem leczenia żywieniowego
              dr Jarosław Matykiewicz (UJK, ŚCO)
11:30-11:50 TaTME w raku odbytnicy
               prof. Marek Bębenek (DCO Wrocław)
11:50-12:05 Nowe nadzieje w chemioterapii raka jelita grubego
               lek. Robert Dziura (ŚCO)


12:05-12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 13:30 Ostry brzuch i powikłania w chirurgii
               Moderatorzy: prof. Zbigniew Lorenc, dr hab. Wojciech Dąbrowski
12:30-12:40 Co jest najważniejsze współcześnie w ostrym brzuchu
               prof. Stanisław Głuszek (UJK)
               dr Łukasz Nawacki (UJK)
12:40-13:00 Powikłania w chirurgii, nieszczelność zespolenia, zapalenie otrzewnej
               prof. Zbigniew Lorenc (ŚUM)
13:00-13:20 Sepsa
               dr hab. Wojciech Dąbrowski (UM Lublin)
13:20-13:30 Dyskusja


13:30-15:00 Lunch


15:00-16:30 Rak przełyku i żołądka
               Moderatorzy: prof. Piotr Richter, prof. Grzegorz Wallner
15:00-15:20 Rak przełyku - standardy rozpoznawania i postępowania
               prof. Grzegorz Wallner (UM Lublin)
15:20-15:40 Jakość w chirurgii raka żołądka, jelita grubego i trzustki
               prof. Piotr Richter (UJ CM)
15:40-16:00 Niuanse chirurgii klasycznej i laparoskopowej raka żołądka
               dr hab. Michał Pędziwiatr, prof. UJ (UJ CM)
16:00- 16:20 Leczenie neoadiuwantowe i uzupełniające raka przełyku i żołądka
               prof. Stanisław Góźdź (UJK, ŚCO)
               lek. Monika Merdalska (ŚCO)
16:20-16:30 Dyskusja


16:30- 17:45 Transplantologia
               Moderatorzy: prof. Marek Krawczyk, dr hab. Marek Durlik
16:30-16:45 Stan i możliwości transplantacji nerek w Polsce
               dr hab. Jarosław Czerwiński (WUM)
16:45-17:00 Stan i możliwości transplantacji trzustki w Polsce
               dr hab. Marek Durlik, prof. CMKP (CSK MSWIA)
17:00-17:15 Stan i możliwości transplantacji wątroby w Polsce
               prof. Marek Krawczyk (WUM)
17:15-17:30 Transplantacja przytarczyc
               prof. Ireneusz Nawrot (WUM)
17:30-17:45 Dyskusja


19:00 Kolacja

 

 

8:30- 9:50 Postępy w bariatrii
               Moderatorzy: dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJK, dr hab. Mariusz Wyleżoł
8:30-8:50 Program Kompleksowej Opieki Specjalistycznej w Chirurgii Bariatrycznej – czy ma szanse zmienić sytuację chorego na otyłość olbrzymią
               dr hab. Mariusz Wyleżoł (WUM)
8:50- 9:10 Postępy w bariatrii - co się zmienia?
               dr hab. Tomasz Rogula, prof. UJK (UJK)
9:30-9:50 Dyskusja

9:50 - 10:00 Przerwa kawowa

10:00-11:00 Ostre Zapalenie Trzustki
               Moderatorzy: prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska, dr hab. Stanisław Hać
10:00-10:40 Ostre zapalenie trzustki – postępy w diagnostyce i leczeniu ciężkiej postaci OZT
               gastroenterolog - prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska (UJK)
               chirurg – dr hab. Stanisław Hać (GUM)
10:40-10:55 Nieszczelność zespolenia trzustkowo-jelitowego z uwzględnieniem leczenia żywieniowego
               dr Łukasz Nawacki (UJK)
10:55-11:00 Dyskusja

11:30-12:30 Leczenie nowotworów otrzewnej
               Moderatorzy: dr hab. Tomasz Jastrzębski, dr Krzysztof Szewczyk
11:30-11:50 Zastosowanie zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC w leczeniu przerzutów do otrzewnej
               dr hab. Tomasz Jastrzębski (GUM)
11:50-12:10 Badanie kliniczne w leczeniu przerzutów do otrzewnej – rejestr
               dr n. med. Krzysztof Szewczyk (DCO)
12:10-12:30 Dyskusja

12:30-13:00 Uroczyste zakończenie, Wspólna fotografia

13:00-13.30 Koktajl pożegnalny

 

 

 

 

 

9:00- 12:00 - Warsztaty dla pielęgniarek i lekarzy
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Czy umiemy diagnozować i leczyć zespół stopy cukrzycowej?
Moderator: prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska (WUM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj