Opłaty

Sympozjum 1Opłata za udział w VII Sympozjum Postępy Chirurgii w Kielcach wynosi 500 zł i należy ją dokonać do 17/03/2020 r.

Wpłaty dokonane po terminie należy potwierdzić okazując organizatorom dowód wpłaty.

Opłaty można dokonać na miejscu (podczas konferencji)

Dla Uczestników indywidualnych organizatorzy w ramach opłaty zapewniają:

 ◊ udział w konferencji (w sesjach naukowych i warsztatach)
 ◊ materiały konferencyjne
 ◊ identyfikator
 ◊ udział w uroczystej kolacji
 ◊ obiad
 ◊ przerwy kawowe

Partnerzy oraz Wystawcy w ramach opłaty mają zapewnione:

 ◊ udział w uroczystej kolacji
 ◊ identyfikator
 ◊ obiad
 ◊ przerwy kawowe


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:
MEDUNIV sp. z o.o.
Nr konta bankowego (mBank) 02 1140 2020 0000 4780 7700 1001
W tytule należy wpisać sympchir oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do 29 lutego 2020 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.


Drukuj