VII Sympozjum Postępy Chirurgii

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszam zainteresowanych zmieniającą się chirurgią na VII Sympozjum „Postępy Chirurgii” w Kielcach, zaplanowane na 19 - 21 marca 2020 r. Organizatorem Sympozjum jest Spółka Uniwersytecka „MEDUNIV” we współpracy z Fundacją „Dla Rozwoju Chirurgii” w Kielcach.
Partnerzy merytoryczni Sympozjum to: Collegium Medicum (dawny Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Tematyką Sympozjum będą postępy chirurgii raka żołądka i trzustki, chirurgii kolorektalnej, bariatrycznej – obesitologii. W kolejnych sesjach będziemy debatować na temat współczesnego postępowania w ostrym zapaleniu trzustki, zapaleniu otrzewnej, leczeniu nowotworów otrzewnej oraz postępów w transplantologii nerek, trzustki i wątroby. Szczególną uwagę poświęcimy chirurgii małoinwazyjnej - laparoskopii, endoskopii i chirurgii robotowej. W trakcie obrad przewidujemy przedstawienie trudnych przypadków klinicznych. .

Zaplanowaliśmy warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i studentów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Czy umiemy diagnozować i leczyć zespół stopy cukrzycowej?”.

Zaproszeni wykładowcy z kraju i zagranicy stanowić będą gwarancję wysokiego poziomu obrad. Przewidujemy aktywną wymianę poglądów i doświadczeń pobudzającą do rozwoju naukowego oraz stanowiącą wsparcie w pracy klinicznej.


Niech VII Sympozjum „Postępy Chirurgii” w Kielcach stanie się okazją nie tylko do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych, ale także do tradycyjnych już spotkań spędzanych w Górach Świętokrzyskich, w przyjaznej atmosferze.

Do zobaczenia w Kielcach!
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

 

 


Drukuj